Največji dobavitelj elektrike v Sloveniji.

Zamenjaj dobavitelja!

“Postani Genij tudi ti. Preklopi na GEN-I.”

predvajaj

Brezplačna in enostavna zamenjava dobavitelja.

Zamenjaj dobavitelja!

“Postani Genij tudi ti. Preklopi na GEN-I.”

predvajaj

Vedno ugodne cene že 7 let zapored.

Zamenjaj dobavitelja!

“Postani Genij tudi ti. Preklopi na GEN-I.”

predvajaj

KOLIKO LAHKO PRIHRANIM?

KOLIKO LAHKO PRIHRANIM?

IZRAČUNAJ

Akcije

Akcija »Prvi mesec električna energija brezplačno 1«

V obdobju od 24. oktobra 2016 do 6. januarja 2017 poteka akcija »Prvi mesec električna energija brezplačno 1«, s katero si poleg ugodnih cen zagotovite tudi brezplačno električno energijo v prvem mesecu dobave. V akciji lahko sodelujete vsi novi gospodinjski odjemalci GEN-I, ki do roka oddate zahtevek za zamenjavo dobavitelja.

Akcija »Poceni elektrika – jesen 2016«

Izkoristite jesensko priložnost in si kar do 30. septembra 2017 zagotovite izjemno nizko ceno električne energije. Akciji »Poceni elektrika – jesen 2016« se do 15. decembra 2016 lahko pridružite obstoječi in novi gospodinjski odjemalci Poceni elektrike, ki pravočasno oddate izpolnjeno in podpisano Izjavo o sodelovanju ter pogodbo (novi odjemalci).

Naš GEN-IJ uči otroke varčne rabe z energijo

Družba GEN-I je partner pri projektu Energetsko znanje za odgovorno ravnanje, ki ga pripravlja društvo Sobivanje. Glavni cilj projekta je ozavestiti otroke v vrtcih in šolah po Sloveniji o pomenu energije in njenih omejitvah ter jih na zabaven način izobraziti o pomembnosti ohranjanja in varčne rabe energije. Projekt z javnimi pismi podpore med drugim podpirajo tudi Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje ter EKO sklad.

Odčitavanje števca

Števec se praviloma popisuje 1x letno. Popis izvaja DO, ki v določenem mesecu obišče posamezna merilna mesta na terenu in odčita števčno stanje. Na osnovi podatka o števčnem stanju nato dobavitelj naredi obračun električne energije po dejanski porabi.

POCENI
ELEKTRIKA
POCENI
PLIN
MOJ
GEN-I