Nova storitev GEN-I Sonce.

Želim več informacij

Zelo ugoden dobavitelj že sedem let zapored.

Zamenjaj dobavitelja!

Brez vezave in skritih stroškov.

Zamenjaj dobavitelja!

KOLIKO LAHKO PRIHRANIM?

KOLIKO LAHKO PRIHRANIM?

IZRAČUNAJ

Akcije

Akcija »Poceni elektrika – zima 2017/1«

Izkoristite zimsko priložnost in si do 31. decembra 2017 zagotovite izjemno nizko ceno električne energije. Akciji »Poceni elektrika – zima 2017/1« se do 31. januarja 2017 lahko pridružite obstoječi in novi gospodinjski odjemalci Poceni elektrike, ki pravočasno oddate izpolnjeno in podpisano Izjavo o sodelovanju ter pogodbo (novi odjemalci).

Akcija »Prihranite prvi mesec pri elektriki 2017«

Pridružite se več kot 185.000 zadovoljnim odjemalcem GEN-I ter si ob zamenjavi dobavitelja poleg ugodnih cen zagotovite tudi skoraj brezplačno električno energijo v prvem mesecu dobave. V akciji »Prihranite prvi mesec pri elektriki 2017«, ki poteka od 9. januarja do 31. marca 2017, lahko sodelujete vsi novi gospodinjski odjemalci GEN-I, ki do roka oddate zahtevek za zamenjavo dobavitelja.

Obvestilo o spremembi cene omrežnine

Od 1. 1. 2017 veljajo spremenjene cene omrežnine za električno energijo in zemeljski plin, ki so predpisane s strani Agencije za energijo. Na spremembe kot dobavitelj energije nimamo vpliva.

Števec za elektriko mi mora zamenjati GEN-I

Ne drži: Če je števec star, pokvarjen ali pa bi želeli namesto enotarifnega uporabljati dvotarifnega (ali obratno), nam to sporočite. Na GEN-I bomo pripravili in vam poslali ustrezne dokumente ter vzpostavili stik z vašim distribucijskim operaterjem, ki bo po potrebi uredil vse potrebno.

Stikalna ura

Stikalna ura je del dvotarifnega števca, ki krmili dvotarifni števec in s pomočjo »tajmerja« skrbi za preklapljanje med visoko (VT) in malo (MT) tarifo.

POCENI
ELEKTRIKA
POCENI
PLIN
GEN-I
SONCE
MOJ
GEN-I